Historia Dnia Kobiet sięga starożytnych, obchodzonych w Rzymie Matronaliów, święta
przypadającego na pierwszy tydzień marca , związanego z macierzyństwem i płodnością.
Ustanowione w 1910 roku coroczne Święto obchodzone jest jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku.

 

DLA WSZYSTKICH KOBIETEK!

UKŁONY!!