• inwentaryzacje roślinności oraz gospodarki drzewostanem
    • inwentaryzacja dendrologiczna
    • spis florystyczny
    • analiza fitosocjologiczna